Aanmelden voor vervolgprojecten

Na Bolderburen is een vervolgproject gestart: Hazelhoeve. Hiervoor is een groep bewoners gevonden. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om nog een vervolgproject in Oosterwold te starten. We krijgen ook regelmatig de vraag of we op een andere plek in Nederland een eco-dorpje willen bouwen. Daar staan we zeker open voor, maar ook…